100% Zirconia

 

Da, već danas je izvediv rad od 100% CIRKONA.

Firma ZirkonZahn je razvila poseban cirkon. Prettau cirkon je visoko translucentan cirkon velike tvrdoće (1200 MPa). Kopirni frezni sustav i posebna tehnika bojanja Prettau cirkona u zelenoj fazi, omogućuje potpunu estetiku u izradi protetskih radova bez pečenja keramike (100% Cirkon).

Posebno u polju implantologije dolazi do izražaja prednost izrade okluzalnih ploha u potpunom cirkonu bez mogućnosti lomova i pucanja keramike (ceramic chipping). Sva kritična mjesta,plohe ili kvržice mogu biti od potpunog Prettau cirkona.

Mogućnost primjene ovog cirkona su od fiksnih do mobilnih protetskih nadomjestaka. Karakterizira ga vrhunska estetika i izrazita čvrstoća.