Straumann® dental implant

Drugi po redu radni tečaj Straumann® dental implant sistema za dentalne tehničare je održan u Zagrebu. To je program trajne edukacije za dentalne tehničare koji će se provoditi kroz predavanja i radne tečajeve. Ovi tečajevi pokrivaju sve aspekte planiranja, odabira implatoloških nadogradnji i pravilan rad sa implatološkim suprastrukturama. Kao i na prvom tečaju i ovaj je bio mješavina jednostavnog i naprednog nivoa. Na dvodnevnom radnom tečaju, koji su vodili Zdravko Tometić viši dent.teh. i Igor Galić dent.teh. oboje certificirani službeni stručni instruktori za Straumann® dental implant sistem. Kroz teoretski i radni dio tečaja polaznici su upoznali kompletan sustav Straumann® implantata, a radni dio je obuhvaćao rad na Bone Level synOcta® platformama. Tečaju je nazočio Straumann-ov međunarodni instruktor gosp. Marc Sommer.

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *