Robolock veza = unilateralna proteza

Robolock veza = unilateralna proteza

Gubitak stražnjih zuba uzrokuje snižavanje okluzije i pomanjkanje funkcije žvakanja. Sila se prenosi na prednje zube i ubrzava se njihovo trošenje (Slika 1.) Kod umetnutog sedla možemo planirati fiksni protetski nadomjestak, dok kod produženog sedla imamo mogućnost izbora (Slika 2.) Jedna su opcija implantati kao sidrište mosta, dok je druga mogućnost izrada kombinirane unilateralne proteze. Pacijentov status je detaljno analiziran u ordinaciji i isplanirana mu je protetska terapija. Iz objektivnih i subjektivnih razloga pacijent nije izrazio želju za implatološkim zbrinjavanjem. U gornjoj čeljusti na jednoj strani je isplaniran fiksni metal keramički most, a…Opširnije