Kombinirani radovi

 

Kombinirani radovi sastoje se od fiksnog (krunica-most) i mobilnog (parcijalna proteza) dijela.

Povezani su „nevidljivim“ zglobnim vezama (attachment) i čine jednu funkcionalnu cijelinu. Nema vidljivih kvačica. Posebno zahtjevni radovi su zlatne teleskop krunice . Ovi radovi predstavljaju vrhunac znanja i umijeća u stomatološkoj protetici.

Svi materijali koje koristimo u izradi protetskih nadomjestaka imaju certifikat o biokompatibilnosti.