Implantati

 

Implantati su spoj oralne kirurgije i protetike.

Izrađen od titana. Zamjenjuje korijen zuba. Koristi se kao sidro za fiksne i mobilne protetske radove. Pouzdano i stabilno rješenje za cijeli život. Nadogradnja na zubnom implantatu ili abutment može biti iz jednog ili dva dijela.

Materijali koji se koriste za izradu individualnih (CAD/CAM) abutmenta su:

  • Titan – Ti Grade 5
  • Cirkon – ZrO2
  • Litij disilikat – LS2
  • Kobalt-Krom – Co-Cr
  • Zlatna legura – Au