Slika 4.1.patrica, 2.matrica, 3.pomoćni dijelovi • Slika 5. Segmentirani model spreman za fiksnu rekonstrukciju • Slika6. a. određivanje položaja modela u paralelometru, b. privremeno pozicioniranje patrice na krunicu, c. adaptiranje gornjeg dijela patrice  • Slika 7. a. nakon prilagodbe treba izraditi žlijeb za retenciju, b. montaža patrice uz pomoć držača,  c. pažljivo navoštavanje treba osigurati čistu površinu patrice • Slika 8. Obavezno se mora izraditi frezani utor i interlock radi distribucije negativnih žvačnih sila • Slika 9. Zaštita patrice prilikom pjeskarenja metalnog odljeva • Slika 10. Neoksidirajuća Pt/Ir patrica nakon lijevanja • Slika 11. Proba fiksne metalne konstrukcije u ustima • Slika 12. Pomagala za uzimanje boje; VITA ključ boja, VITA Easyshade® Advance 4.0, Smile Light s polarizacijskim filterom • Slika 13. Funkcijski otisak nakon završenog pečenja keramike • Slika 14. Matrica mora odgovarati dimenzijama patrice • Slika 15. Prilagodba matrice • Slika 16. Pomoćni vijak za dubliranje se postavlja na radnu stranu matrice • Slika 17. Finalno poliranje frezanih dijelova i priprema za dubliranje • Slika 18. Modelacija na dubliranom modelu buduće mobilne konstrukcije • Slika 19. Obrada skeleta i provjera pasivnog dosjeda. Priprema za oprugu za odvajanje • Slika 20. Pjeskarenje dijelova koji se lijepe DuroBondom • Slika 21. DuroBond kompozitno ljepilo se polimerizira na 2 načina; svijetlom ili samovezujući • Slika 22. Registracija zagriza • Slika 23. Postava i karakterizacija kompozitnih zuba • Slika 24. Kompletni rad u ustima • Slika 25. Novi status u ustima pacijenta • Slika 26. Potpuni zubni luk i zadovoljni osmijeh

Slika 4.1.patrica, 2.matrica, 3.pomoćni dijelovi • Slika 5. Segmentirani model spreman za fiksnu
rekonstrukciju • Slika6. a. određivanje položaja modela u paralelometru, b. privremeno pozicioniranje
patrice na krunicu, c. adaptiranje gornjeg dijela patrice  • Slika 7. a. nakon prilagodbe treba izraditi žlijeb
za retenciju, b. montaža patrice uz pomoć držača,  c. pažljivo navoštavanje treba osigurati čistu površinu
patrice • Slika 8. Obavezno se mora izraditi frezani utor i interlock radi distribucije negativnih žvačnih sila
• Slika 9. Zaštita patrice prilikom pjeskarenja metalnog odljeva • Slika 10. Neoksidirajuća Pt/Ir patrica
nakon lijevanja • Slika 11. Proba fiksne metalne konstrukcije u ustima • Slika 12. Pomagala za uzimanje
boje; VITA ključ boja, VITA Easyshade® Advance 4.0, Smile Light s polarizacijskim filterom
• Slika 13. Funkcijski otisak nakon završenog pečenja keramike • Slika 14. Matrica mora odgovarati
dimenzijama patrice • Slika 15. Prilagodba matrice • Slika 16. Pomoćni vijak za dubliranje se postavlja na
radnu stranu matrice • Slika 17. Finalno poliranje frezanih dijelova i priprema za dubliranje
• Slika 18. Modelacija na dubliranom modelu buduće mobilne konstrukcije • Slika 19. Obrada skeleta
i provjera pasivnog dosjeda. Priprema za oprugu za odvajanje • Slika 20. Pjeskarenje dijelova koji se
lijepe DuroBondom • Slika 21. DuroBond kompozitno ljepilo se polimerizira na 2 načina; svijetlom ili
samovezujući • Slika 22. Registracija zagriza • Slika 23. Postava i karakterizacija kompozitnih zuba
• Slika 24. Kompletni rad u ustima • Slika 25. Novi status u ustima pacijenta
• Slika 26. Potpuni zubni luk i zadovoljni osmijeh

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page