Cirkon

 

Cirkon (Zr) je jedan od najstarijih i sveprisutan element u zemljinoj kori.

Otkrio ga je 1789 godine Njemački kemičar M.H.Klaproth. Mineral Cirkonij (ZrSiO4) je osnova iz koje se dobiva Cirkon dioksid (ZrO2). Kemijskom obradom i dodavanjem nekih aditiva kao Y2O3 dobiva se cirkonij-oksid stabiliziran Itrijem (Y) točnije Y-TZP cirkonij-oksid stabiliziran itrij-oksidom (itrijem stabilizirani tetragonalni cirkonijevi polikristali).

Njegove vrhunske performanse omogućuju uspješno korištenje u medicinskom području posljednjih nekoliko desetljeća, te od sada i na području stomatologije. Zbog svojih izvrsnih bioloških karakteristika, Cirkon je danas traženi materijal za stomatološke restauracije.

Njegova primjena na području stomatologije naglo se povećala od 90-tih godina prošlog stoljeća. Laboratorijska su istraživanja pokazala veću otpornost na oštećenja cirkonskih mostova za razliku od metal-keramičkih. Ne postoji alergija u kontaktu sa cirkonom. Mogućnost bojanja cirkona omogućava izradu skeleta u svim dentinskim bojama po VITA Clasic ključu.

Danas nema ograničenja u izradi protetskog rada s obzirom na veličinu. Mogućnosti su od pojedinačne krunice do cirkularnog mosta i različitih implantatnih suprastruktura. Glavna osobina materijala je biokompatibilnost i estetika.