Više od 20 godina
iskustva i rada

Sublimirali smo 21-ogodišnje radno iskustvo u protetici za postizanje visokih standarda i kvalitete protetskih nadomjestaka.

U koraku s modernom tehnologijom

Koristimo vrhunske materijale od svjetskih provjerenih proizvođača. Pratimo i usvajamo nove materijale i tehnologije.

Kontinuirana
edukacija

Odlazimo na stručne seminare, tečajeve i dentalne izložbe.

Upotreba najkvalitetnijih materijala

Nastojimo pružiti maksimalno kvalitetan proizvod cijenom prihvatljiv i dostupan. Dajemo garanciju za svoje radove.

Poštovani doktori dentalne medicine, veselimo se suradnji s Vama.

U koraku s modernom tehnologijom

Koristimo najnovije CAD/CAM tehnologije za unapređenje kvalitete i preciznosti naših radova. opširnije